Announcements

Announcements (158)

Announcements

ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የቅድመ ዝግጀት እና መከላከል ሥራዎችን በመሥራት ላይ ይገኛል

ይንንም ተግባር ከሳይንስ እና ከፍተኛ ት/ት ሚኒስተር አቅጣጫ ከተሠጠበት ዕለት ጀምሮ በዩኒቨርሰቲው ፕሬዝዳንት የሚመራ እና የዩኒቨርሰቲውን ምክትል ፕሬዝዳንቶች እና ሌሎች አመራሮችን የያዘ ዓብይ ኮሚቴ በማዋቀር ሥራ ጀምሯል፡፡

ዓብይ ኮሚቴው ሁለት ንዑሳን ኮሚቴዎችን ያዋቀረ ሲሆን፤የመጀሪያው በዩኒቨርሲቲው አስ/ተማ/አገ/ ም/ፕሬዝዳንት የሚመራ እና የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር፤የተማሪዎች መማክርት አባላትን እንዲሁም የተማሪ ክበባት ተወካዩችን የያዘ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በዲኖች የሚመራ የየካምፓስ ቴክኒካል ኮሚቴ ነው፡፡

ከዚህም በተጨማሪ በህክምና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከሚገኙ ባለሙያዎች የተውጣጣ የህክምና ቡድን ተዋቅሯል::

ዓብይ ኮሚቴው በየካምፓሱ ያለውን ሁኔታ በአካል ዞሮ በማየት የቅድመ ዝግጅት ሥራውን ካስጀመረ በኃላ የሚከተሉትን ውሳኔዎች እና መልዕክቶችን አስተላልፏል

ተማሪዎች ከተከሰተው የኮሮና ሥጋት ጋር ተያይዞ በዚህ ወቅት ወደ ቤተሰብ መሄድ፤በጉዞ ወቅት ይበልጥ ተጋለጭነትን ስለሚጨምር በየጊቢያቸው ሆነው ከዩኒቨረሲቲው ሕክምና ቡድን እና ከበጎፍቃደኛ ተማሪዎች የሚሠጣቸውን መመሪያ መፈጸም አለባቸው፡፡

v የምግብ ሠዓትን በተመለከተ፤ የተማሪዎችን መጠጋጋት እና መጨናነቅ ለማስወገድ ሲባል ከዚህ በታች ያለው የሠዓት ማሻሻያ ተደርጓል፡

     ቁርስ- 1፡00 እስከ 3፡00

     ምሳ- 5፡30 እስከ 8፡00

     እራት-11፡00 እስከ 2፡00

v የ non-café ተማሪዎችን በተመለከተ ይህ ሁኔታ እስኪረጋጋ ድረስ የተለየ አሳማኝ ምክንያት ማቅረብ ካልቻሉ ጊዚያዊ የመመገቢያ መታወቅያ ተሰጥቷቸው በዩኒቨርሲቲው ካፌ መመገብ ይችላሉ፡፡

v    ተማሪዎች ከመምህራኖቻቸው የሚሰጧቸውን አሳይመንት እና ንባብ በአግባቡ መሥራት አለባቸው፡፡

v  የቤተ-መፅህፍት አገልግሎት እስክ ሌሊቱ 6፡00 የተራዘመ ስለሆነ፤ተማሪዎች መጨናነቅን ባስወገደ መልኩ በተለያየ ሰዓት እየገቡ መጠቀም ይችላሉ፡፡

v  ከጊቢ ውጭ መውጣት እና መግባትን በተመለከተ፤ከላይ እንደተጠቀሰው ወደ ቤተሰብ ወይም አቅራቢያ ላይ ወዳሉ ከተሞች መሄድ ፈጽሞ የተከለከለ ሲሆን፤ ይህንንም ለማስፈጸመም ተማሪዎች በአስገዳጅ ምክንያት ከጊቢ መውጣት ከፈለጉ መታወቂያቸውን በማስያዝ የሚወጡበት ሠዓት ተመዝግቦ ለአጭር ሰዓት ብቻ ከጊቢ ወጥተው መመለስ ይችላሉ፡፡

 ተማሪዎች በጊቢ ውስጥ የሚሠጡ የባንክ እና ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን በመጠቀም አላስፈላጊ የሆኑ የጊቢ ውጪ እንቅስቃሴዎችን ማቆም ይኖርባቸዋል፡፡

 v ተማሪዎች መውሰድ ስላለባቸው ጥንቃቄ ከጤና ባለሙያዎች እና ከታማኝ ምንጮች ብቻ መረጃዎችን በመቀበል፤ ከዪኒቨርሲቲው እና በግላቸው በሚያገኟቸው የንፅህና መጠበቂያዎች የግል ንፅህናቸውን በመጠበቅ እና በመረጋጋት ይህንን ጊዜ በጋራ ለማለፍ ጥርት ማድረግ አለባቸው፡፡

በመጨረሻም፤ትኩሳት፤ለመተንፈስ መቸገር፤ የትንፋሽ መቆራረጥ እና ሳል ካገጠመ ወይንም ይህንን ምልክት የሚያሳይ ተማሪ ካለ በነፃ ስልክ መሥመር 6929 ለደ/ብ/ብ/ሕ/ክ ጤና ቢሮ ጥቆማ መስጠት ይቻላል፡፡

$1v  በመተባበር፤በመደማመጥ እና የሚሰጡ መመሪያዎችን በስነምግባር በመፈፀም ይህንን ወቅት ማለፍ እንችላለን!!!

            

ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ

College of Natural and Computational Sciences, The 2nd National Science Research Conference.

Download the guideline here

Extending Conference

 

Guideline

 

 

Fist year Regular Program                                                                                                                                                                                                                       HU-AC/02/2012

HAWASSA UNIVERSITY

Registrar and Alumni Affairs Directorate

Academic Calendar for 2019/2020 A.Y. (2012 E.C.)

First Year Regular Program

First Semester

Event

Ethiopian Date

European Date

   

Week

(2012 E.C)

(2019/2020)

   
 

ጥቅምት 03-05

October 14-16 /2019

- Students Report to the University (Registrar Office)

 

ጥቅምት 06-07

October 17-18 /2019

-

Orientation

1

ጥቅምት 10

October 21 /2019

 

First Semester Class Begin

14

ጥር 12-15

January 21-24 /2020

-

Instructor Evaluation Week

14

ጥር 15

January 24 /2020

- End of First Semester Classes

 

ጥር 18-29

Jan 27- Feb 07//2020

- First Semester Exam Period

 

የካቲት 06

February 14 /2020

- Last Day for Reporting Exam Result

 

የካቲት 02-13

February 10-21/2020

-

Inter-Semester Break

 

የካቲት 16-17

February 24-25 /2020

- Department Placement (Enginnering, Medicine, Pharmacy, Veterinary

       

Medicine, Law)

     
   

Second Semester

 

የካቲት 19-20

February27-28 /2020

-   Registration for Non-clinical, and courses for FX grade

1

የካቲት 24

March 03 /2020

- Second Semester Classes Begin

2

የካቲት 24-26

March 03-05 /2020

- Application for Remarking of Examination

2

የካቲት 30-04

March 09-13 /2020

- Fx Exam Period (Fx of 1stSemester)

       

P a g e 1 | 2


Fist year Regular Program

   

HU-AC/02/2012

2

የካቲት 27

March 26 /2020

- Last date to submit the decisions on NG and Grade Change Cases of

       

the first semesters of 2018/19 AY to the RAAD

3

መጋቢት11

March 20 /2020

- Last Day for Reporting Fx and Makeup Exam Results to RAD

4

መጋቢት 17-18

March 26-27 /2020

- Add & Drop Courses, Registration for students who removed Fx

5

መጋቢት 25

April 03 /2020

-

Dropping of Courses

5

መጋቢት 25

April 03 /2020

- Last Date for Readmission Applications into First Semester of 2019

     

-

/20 AY.

15

ሰኔ01-05

June 08-12 /2020

Instructors Evaluation Week

15

ሰኔ05

June 12 /2020

- End of Second Semester Classes

 

ሰኔ 08-19

June 15-26 /2020

- Second Semester Examination Period

 

ሰኔ 24

July 01 /2020

- First year students Clear from Campus

 

ሰኔ 26

July 03 /2020

- Last Day for Reporting Exam Results of graduating students to RAAD

 

በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የEQUIP Project የአካውንታንት እና ላብራቶሪ ባለሞያዎችን አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል

Academic Calendar of the year 2019/20 A.Y (2012 EC) for all 2nd year and above (Regular and CEP) students

በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከዚህ በታች ለተገለጹት ክፍት የስራ መደቦች አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል

ከዚህ በፊት ባወጣነው ማስታወቂያ ያልተካተቱ ፕሮግራሞችን የያዘ ዝርዝር ሲሆን የምዝገባው ቀን እና መስፈርቶች በበፊቱ ማስታወቂያ መሰረት ናቸው፡፡

የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ በ2012 ዓ.ም በመደበኛው መ/ግብር በተለያዩ የት/ት መስኮች በሁለተኛ ዲግሪ እና በ3ኛ ዲግሪ ተቀብሎ ማስተማር ይፈልጋል።  ዝርዝር መረጃ ከስር ይመልከቱ። 

Page 1 of 12

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

Armaye Assefa
Director, Corporate Communication & Marketing Directorate

  • Phone: +251462200341/+251462209331/+251462212720

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.